Bilgi Merkezi  
Vergi Avantajından nasıl yararlanabilirim?
Özel Sağlık sigortam ile birlikte SGK’dan nasıl faydalanabilirim?
Kasko sigortalarında aracın değeri nasıl tespit edilir?
Hasarsızlık indirimi nedir?
Anadolu sigorta işe servis ile gidenlere indirm uyguladı.
Şimdi Groupama Konut Sigortası yaptırana, 1 yıllık Digiturk abonelği bedava!
 
Duyuru - Haber 
Anadolu sigorta işe servis ile gidenlere indirm uyguladı.
Akbank müşterilerine AUTO KING SERVİSLERİ´nde özel avantajlar
Binlerce Liralık Aracınız Ayda Sadece 24 TL ´ye Anadolu Sigorta ile Koruma Altında
Aviva » Az Kullananlara İndirimli Kasko!
DASK tan Apartman ve site yöneticilerine %40 ´a varan özel fırsat...
Anadolu Sigorta ´dan Ücretsiz Ambulans Hizmeti!
Bilgi Merkezi  »  Vergi Avantajından nasıl yararlanabilirim?

GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN

a) Bordro ile gelir elde edenler (ücretliler)
b) Beyana tabi gelir vergisi mükellefleri

ödedikleri sigorta primlerini aşağıdaki şartlar dahilinde gelir vergisi matrahından indirebilirler.

a) ÜCRETLİLER AÇISINDAN

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3 maddesi gereği ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin;
Sigortanın Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, Sigorta priminin ödenmiş olduğunun belgelendirilmiş olması, İndirim konusu yapılacak primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla (Bakanlar Kurulu bu oranı % 10 oranına kadar artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir), gelir vergisi matrahından indirileceği hükme bağlanmıştır.

Sigortalı; yukarıda belirtilen şartlara bağlı olarak, tabi olduğu gelir vergisi dilimine göre ödediği primin önemli bir kısmı kadar daha az gelir vergisi öder.

b) BEYANA TABİ VERGİ MÜKELLEFLERİ AÇISINDAN

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/1 maddesi uyarınca mükelleflerin yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden şahsına, eşine ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortalarının primlerini;
Sigortanın merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, İndirilecek sigorta prim tutarının beyan edilen gelirin %5'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması, İndirilecek sigorta prim tutarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması, Beyannameye alınmış ücretler varsa bunların safi miktarlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, indirim konusu yapabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Ayrıca eşlerin ve çocukların kendi gelirleri için ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait sigorta primleri aile reisi gelirinden indirilmez. 
Copyright 2009, Emre Diyar Sigortacılık Hizmetleri  Tüm Hakları Saklıdır.
web tasarım izmir